Uslovi Poslovanja

Poslovni program iBuddy

iSupport d.o.o. u okviru svoje registrovane delatnosti distribuira poslovni program iBuddy(u daljem tekstu: program) i nije nosilac autorskih i imovinskih prava na ovom programu u smislu propisa kojima se uređuje autorsko pravo.

Izdanja programa

Program ima sledeća izdanja: xxxxx,xxxxx,xxxx,xxxx. Navedena izdanja razlikuju se po svojoj funkcionalnosti i ceni.

Cene i funkcije svakog izdanja objavljene su na web sajtu iBuddy.rs.

Pravo na korišćenje programa (licenca)

Kupac (u daljem tekstu: korisnik) od iSupport d.o.o. uzima u zakup pravo korišćenja određenog izdanja programa iBuddy na određeni vremenski period.

iSupport d.o.o. korisniku daje u zakup pravo na korišćenje izvršnog programa i korisnik ne stiče pravo da koristi izvorni kod programa.

iSupport d.o.o. korisniku izdaje račun u kome je navedeno izdanje programa koje iSupport d.o.o. ustupa korisniku na korišćenje, broj računara u koje korisnik može da instalira program i period na koji je korisnik uzeo program u zakup.

Baza Podataka

Baza u kojoj se čuvaju podaci može da se nalazi u računaru korisnika ili korisnik može da, za potrebe skladištenja podataka koje koristi program, zakupi bazu podataka koja se nalazi u serveru iSupport d.o.o.

U slučaju da se baza u kojoj se čuvaju podaci nalazi u računaru korisnika, korisnik je u obavezi da pravi rezervne kopije baze podataka i iSupport d.o.o. ne snosi ogovornost za eventualno ugrožavanja integriteta baze podataka ili gubitka podataka.

U slučaju da korisnik zakupi bazu podataka koja se nalazi u serveru iSupport d.o.o., iSupport d.o.o. će korisniku izdati račun ili drugi dokument u kome je naveden period na koji je korisnik zakupio bazu podataka.

U slučaju da iz bilo kog razloga korisnik prestane da koristi usluge zakupa baze podataka iSupport d.o.o. će bazu podataka predati korisniku.

Usluge tehničke podrške

iSupport d.o.o. pruža usluge tehničke podrške za korišćenje programa koje podrazumevaju sledeće:

  1. Konsultacije vezane za funkcionisanje programa koje se obavljaju email-om, telefonskim putem ili drugim kanalima komunikacije u toku radnog vremena iSupport d.o.o.
  2. Pravo na “pomoć na daljinu” koja se obavlja pomoću programa koji omogućava pristup računarima na daljinu – Team Viewer u toku radnog vremena iSupport d.o.o.
  3. Pravo na nove verzije programa

U cenu izdavanja programa nije uračunata tehnička. Pod tehničkom podrškom se podrazumeva svaka aktivnost koju iSupport d.o.o. preduzima na zahtev korisnika a naročito: telefonske konsultacije, konsultacije putem mejla ili aplikacija za razmenu tekstualnih poruka i povezivanje sa računarima korisnika pomoću programa za pristup računarima na daljinu.

Tehnička podrška obračunava se u skladu sa cenovnikom iSupport-a.

Verzije programa

iSupport d.o.o. vrši izmene programa u cilju implementacije eventualnih zakonskih promena, tehničkog usavršavanja programa i dodavanja novih funkcija. Svaka izmena u programu smatra se posebnom verzijom programa.

iSupport d.o.o. obaveštava korisnika o postojanju nove verzije programa.

Pravo na nove verzije programa imaju svi korisnici za vreme trajanja zakupa programa.

Instalacija programa

Na zahtev korisnika osoblje iSupport d.o.o može da izvrši instalaciju izvršnog programa u računare korisnika.

Autorska prava

Sva prava zadržava iSupport d.o.o.

Ustupljeno pravo korišćenja programa, korisnik ne može prenositi, odnosno ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima bez pismene saglasnosti iSupport d.o.o.

Korisnik ne može kopirati, prodavati i ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima na korišćenje program niti bilo koji njegov deo.

Korisnik ne može kopirati, prodavati i ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima na korišćenje bazu podataka koju program koristi niti bilo koji njen deo.

Korisnik ne može prepravljati program, bazu podataka koju program koristi niti može na programu i bazi podataka koju program koristi primenjivati tehnike obrnutog inženjeringa.

Korisnik ne može koristiti izvorni kod programa ili bilo koji njegov deo kao ni izvorni kod baze podataka koju program koristi.

Potreban vam je iBuddy?Molimo vas popunite upitnik kako bi vam dali ponudu koja odgovara potrebama vašeg biznisa


iBuddy App OnlyMolimo vas popunite upitnik kako bi vam dali ponudu koja odgovara potrebama vašeg biznisa


iBuddy + MacMolimo vas popunite upitnik kako bi vam dali ponudu koja odgovara potrebama vašeg biznisa